Champion Xemira Fieter De Fointjes

Champion Xemira Fieter De Fointjes

“Xemira”  Geboren: 29 – 12 – 2018

Gezondheids Uitslagen – Health Results

Heupen HD A  –  Patella VRIJ  –  Ogen VRIJ – Hips A  –  Patella FREE  –  Eyes CLEAR